Applicatie voor studieplaatsen-/zaalreserveringen (m.b.v. locatie bepaling en sensoren)

Achtergrond informatie

De score van de Nationale Studenten Enquête (NSE), als het gaat om studieplekken scoorde bij een opleidings instituut van de HvA, op het punt van tevredenheid over werkplekken, significant lager dan in de voorgaande jaren.

De aanwezige studieplekken en samenwerkplekken lijken in de ogen van studenten meestal bezet te zijn. Door een beter inzicht te krijgen in vraag, aanbod en beschikbaarheid van studieplekken en samenwerkplekken voor studenten is de dienstverlening te verbeteren. Ook zou dit moeten kunnen leiden tot efficiënter gebruik van de beschikbare plekken. Zodoende is het idee ontstaan om te kijken hoe sensortechnologie hier een rol in kan spelen.

Aanbesteding

Er loopt op dit moment een aanbesteding “Applicatie voor Studieplaatsen-/zaalreserveringen”  (Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/02/2015 – 12:00.) Hiermee zouden de studenten van de UvA en HvA de mogelijkheid moeten hebben om zelf individuele studieplekken  (kleine) zalen te reserveren. Daarnaast kunnen studenten en medewerkers real-time inzicht krijgen in de beschikbaarheid en locatie van vrije studieplekken en vrije (kleine) zalen binnen panden van de UvA en HvA.

Na de aanbesteding wordt er een pilot bij de Faculteit der Maatschappij- Gedragswetenschappen (UvA) opgestart waardoor men inzicht krijgt in het gebruik van de werkplekken en zalen.

MapIQ-BPH

Inhoud pilotfase
Tijdens de pilot moet de functionaliteit studenten:
‐ Inzicht geven in het gebruik van de werkplekken en zalen versus het beschikbare aanbod
‐ De mogelijkheid bieden om zelf individuele studieplekken, samenwerkplekken en kleine zalen te reserveren

Voor de pilot wordt gekozen om met een beperkte groep studenten en een beperkt aantal zalen te starten. De pilot zal worden uitgevoerd onder de studenten van FMG. De bij de pilot betrokken zalen zullen worden geselecteerd door de UB en BOL. Voorwaarde is wel dat dit niet belastend is voor de
lopende processen.

De pilot zal aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen:
– De locatie van de werkplekken en zalen wordt ruimtelijk inzichtelijk gemaakt via een website en/of app
– De UB en BOL kiezen de locaties voor de pilot
– Tijdens de pilot wordt alleen gebruik gemaakt van studieplekken en werkgroepzalen voor studenten en geen onderwijszalen
– FS levert de bouwkundige tekeningen voor de plattegronden
– De pilot duurt minimaal één onderwijsblok (8 onderwijsweken) en maximaal één semester (20 onderwijsweken)
– De pilot wordt uiterlijk gestart voor de start van blok 2 van het tweede semester van 2015
– Tijdens de pilot wordt gebruik gemaakt van een studentenpanel om te kunnen evalueren.
– Voor de pilot zal geen real‐time koppeling nodig zijn met Syllabus Plus
– Tijdens de pilot wordt zaalreserveringen voor studenten geëvalueerd
– Student krijgt inzicht in het beschikbaarheid van studieplekken en samenwerkplekken
– Inloggen via UvAnetID
– De onderwijsrooster worden via MyTimetable API ontsloten voor de functionaliteit
– De pilot wordt gefaciliteerd door FS, UB en ICTS

Bij goed slagen van de pilots heeft UvA-HvA de wens de dienstverlening uit te breiden binnen de gehele organisatie, mits daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld door het CvB.

bron : http://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/489857-applicatie-voor-studieplaatsen-zaalreserveringen

UPDATE:

Studieplek-app in de finale van Young Talent SpinAwards zou dezelfde functionaliteit kunnen bieden voor de HvA en UvA? Ze hebben nog tot 13/02/2015 – 12:00 om mee te doen aan de aanbesteding….

bron: http://www.foliaweb.nl/studenten/studieplek-app-in-de-finale-van-young-talent-spinawards/

Geef een reactie