HS2.0

Hotspot 2.0, ook bekend als HS2 en Wi-Fi Certified Passpoint, maakt het mogelijk om automatisch te roamen met Wi-Fi hotspots wereldwijd. Het idee is dat mobiele apparaten automatisch lid worden van een Wi-Fi-abonnee service wanneer de gebruiker een hotspot 2.0-gebied binnengaat.

HS2 is gebaseerd op de IEEE 802.11u-standaard, een verzameling protocollen die in 2011 is gepubliceerd om cellulair-achtige roaming mogelijk te maken. Als het apparaat 802.11u ondersteunt en een abonnement op een Hotspot 2.0-service heeft, maakt het automatisch verbinding.

Eduroam maakt al meer dan een decennium gebruik van federatieve Wi-Fi-roaming. Hierbij zitten veel bouwstenen die Passpoint kunnen ondersteunen. Vanuit mijn rol als Wireless Consultant kan ik een bijdrage leveren om Passpoint netwerken en eduroam met elkaar te laten samenwerken.