Draadloosnetwerk als basisdienst ?

Binnen het onderwijs is kostenbesparing een steeds terugkomend agendapunt. Vorige week heb ik vanuit mijn ICT-adviesrol een betoog gehouden om het draadloos netwerk bij de UvA als basisdienst aan te bieden i.p.v. onderscheid te maken tussen publieke ruimtes en kantooromgevingen. Ik hoop van harte dat deze adviezen worden opgepakt.

Het draadloos netwerk in een kantooromgeving wordt op dit moment apart verrekend. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse aansluitvergoeding per access-point en eventuele eenmalige aansluitkosten voor gebouwbekabeling t.b.v. access-points in een kantooromgeving in rekening worden gebracht bij de betreffende eenheid/faculteit. Wanneer een medewerker van een faculteit meldt dat er geen voldoende draadloze dekking is en de faculteit vanwege dit probleem een access-point moet plaatsen (en moet aanschaffen) blijft het daarna vaak erg stil. Ik heb ook aangegeven dat het verstandig is om af te zien van het bestaande “hotspotsmodel”. Dit model voorziet geen ‘standaard’ dekking in de kantooromgeving van de UvA. Indien er dekking moet zijn in een kantooromgeving dan zal de faculteit zelf hiervoor de financiële consequenties moeten opvangen. Dit is naar mijn bescheiden mening niet gewenst.

Binnen de UvA vinden veel verhuizingen plaats. Vaak naar locaties zonder bestaande draadloze dekking. Om de draadloze diensten beschikbaar te maken op deze ‘nieuwe’ locaties moeten op dit moment de bestaande access-points ‘meeverhuizen’. Dit is een kostbare aangelegenheid. Daarnaast werken we volgens een ‘hotspotsmodel’. Het continue bijplaatsen van access-points om de dekking te kunnen garanderen zonder rekening te houden met capaciteit en RF-problemen is niet meer van deze tijd.

Voordelen alle panden draadloos dekkend maken :
Naast grotere mobiliteit kan het draadloosnetwerk flexibiliteit bij de uitvoering van leeractiviteiten bewerkstelligen, bijvoorbeeld wat betreft individueel werk en/of groepswerk. Verder stelt het draadloosnetwerk in combinatie met tablets/laptops leerlingen en leraren in de gelegenheid om binnen het bereik van het draadloosnetwerk ‘at any time’ en ‘any place’ gebruik te maken van computertoepassingen.  Dit betekent dat de meerwaarde van het draadloosnetwerk vooral naar voren komt bij onderwijsbenaderingen die leerlingen de ruimte bieden om zelfstandig keuzes te maken ten aanzien van de inrichting van het leerproces in een omgeving zonder vaste werkplekken en/of aansluitpunten. In hoeverre de functionaliteit van het draadloosnetwerk als meerwaarde wordt ervaren, is daarmee in belangrijke mate afhankelijk van het onderwijsconcept van de faculteit.

In een draadloos netwerk vervangen laptops een behoorlijk aantal klassieke desktops. Laptops zijn veel energiezuiniger dan desktops. De energiebesparing kan oplopen van 50 tot 80 procent. Bovendien kunnen de access-points van het draadloosnetwerk ‘s nachts uitgeschakeld worden. Voor 600 access-point levert dit een aardige kostenbesparing op.

Voordelen draadloosnetwerk als basisdienst :
Zodra het draadloosnetwerk als basisdienst wordt aangeboden,bijvoorbeeld binnen Netwerk & Communicatie Diensten(NCD),  zullen er geen belemmeringen zijn t.a.v. gebruik van het draadloosnetwerk in kantooromgevingen. Door alle bezuinigingsperikelen zullen faculteiten sneller geneigd zijn, zelf laptops aan te schaffen i.p.v. het afnemen van desktop pc’s zoals een standaardwerkplek, special werkplek of zelfsupport werkplek.

Om kostenbesparingen te kunnen realiseren zal het daadwerkelijk aanschaffen van access-point centraal gecoördineerd moeten worden en niet afhankelijk mogen zijn van de faculteit. Dit zal resulteren in een betere dekking en meer capaciteit. Hierdoor kunnen meerdere klanten gebruik maken van het draadloosnetwerk met daarbij nieuwe mogelijkheden.  Zodra het draadloosnetwerk als basisdienst wordt aangeboden  verwacht ik een behoorlijk groei van:

– Gebruik laptops bij faculteiten
– Groei van draadloze gebruikers.

Daarnaast verwacht ik een behoorlijk afname van switchpoorten. Deze kostenverschuiving zal in de diverse diensten aangepast moeten worden.  (Aanpassing dienstencatalogus) Bij verhuisbewegingen zullen de infrastructurele kosten t.a.v. het draadloos netwerk behoorlijk lager zijn dan op dit moment het geval is.

Geef een reactie