WiFi in het onderwijs een noodzaak ?

Laptops en tablets gaan een steeds belangrijker plaats innemen binnen het onderwijs. Een “state of the art” draadloos netwerk is daarbij een vereiste. Het succes van tablets binnen het onderwijs is mede afhankelijk van de WiFi-infrastructuur.

Er zijn op dit moment veel instellingen die investeren in een draadloos netwerk. Veel van de op SURFnet aangesloten instellingen nemen deel aan eduroam, waardoor gebruikers veilig gebruik kunnen maken van de draadloze en vaste netwerken van deze instellingen. Eduroam is daardoor ook een belangrijke component om studenten eenvoudig toegang te verstrekken tot onderwijsinstellingen. Het gebruik van draadloze netwerken binnen Universiteiten en Hogescholen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Hierdoor is het belangrijk om de WiFi-infrastructuur vanuit een “visie” te laten groeien. Het draadloze netwerk moet tenminste een hoge beschikbaarheid hebben, veilig zijn, goed beheersbaar zijn, voldoende capaciteit hebben en toekomstvast zijn.

Ondanks alle bezuinigingsmaatregelingen in het onderwijs ben ik van mening dat het op dit moment het juiste moment is om (extra) te investeren in de infrastructuur. Op het moment dat er een “state of the art” draadloos netwerk beschikbaar is kunnen er nieuwe onderwijstoepassingen geïntroduceerd worden. Daarnaast treedt er op dit moment al een verschuiving van kosten op. Studenten investeren fors in laptops en tablets terwijl faculteiten bezuinigen op het aanschaffen van extra of nieuwe studenten-pc’s. Dit biedt misschien nieuwe mogelijkheden. Ik verwacht dat het aantal vaste netwerkaansluitingen (LAN) de komende jaren zal afnemen. Investeren in draadloos is ook noodzakelijk om deze trend op te kunnen vangen.

Hoe overtuig je het management/CVB dat investeren noodzakelijk is ondanks alle bezuinigingsmaatregelingen?

Geef een reactie