Samenvatting “Meer rendement uit draadloze netwerken”

Hoe kunnen hoger onderwijs en onderzoek optimaal inspelen op de mogelijkheden van mobiele communicatie via smartphone, iPad enzovoort? Deze vraag stond centraal in de workshop voor onderzoekers en ICT-beheerders, op 11 maart bij SURFnet in Utrecht.

Op 11 maart 2011 is er een workshop georganiseerd door en bij SURFnet met als doel de doelgroep te identificeren en mee te laten denken over wat SURFnet zou moeten veranderen aan de huidige publieke mobiele infrastructuur opdat die optimaal kan worden ingezet voor onderzoeks-­  en onderwijsdoeleinden.  Ontwikkelingen op het gebied van mobiele netwerken gaan immers erg snel. Surfnet wil samen met  onderzoekers en ICT-­‐beheerders nagaan hoe er gezamenlijk optimaal in kan worden gespeeld op de  mogelijkheden die mobiele communicatie nu biedt of in de toekomst kunnen ontstaan.

De workshop werd bezocht door ongeveer 35 personen uit drie doelgroepen: ICT-­‐beheerders (2/3), onderzoekers en docenten. De insteek was om gedurende twee sessies een goed beeld te krijgen van de belemmeringen en de verlangens op het gebied van de mobiele (data)communicatie.

Belemmeringen

Bij de belemmeringen werd geconstateerd dat het apparaten per student en medewerker fors stijgt en daarmee ook het netwerk verkeer. De aanwezige ICT-­‐ beheerders menen dat er iets moet gebeuren aan de huidige WiFi infrastructuur om het gebruik van draadloze netwerken in de toekomst te kunnen garanderen. Zowel de beperkte beschikbaarheid, de schaalbaarheid als de betrouwbaarheid van de huidige netwerken worden als een belemmering gezien. Dit geldt in Nederland maar ook internationaal (hoge kosten). Onderzoekers en docenten vinden het belemmerend dat er weinig frequenties beschikbaar zijn om mee te experimenteren en dat een abonnement wordt afgesloten per apparaat in plaats van per persoon. Commerciële belangen wegen zwaar bij het beschikbaar stellen van frequenties. ICT-­beheerders constateren  een kloof tussen visie en beleid; draadloze netwerken staat niet op de agenda van bestuurders . Verder zorgt de veranderende indeling van de gebouwen voor veel operationele problemen om een goede netwerkinfrastructuur aan te kunnen (blijven) bieden. De voorspelbaarheid van de plaatsen waar het draadloos netwerk nodig is, is (mede hierdoor) moeilijk in te schatten.

Verlangens

Een koppeling tussen WIFI met en een 4G infrastructuur staat hoog op verlanglijstje van veel aanwezigen. Dit zou zo transparant mogelijk voor de eindgebruiker moeten zijn en tevens gepaard moeten gaan met beperkte configuratie en beheerszaken. Een soort 4G equivalent van eduroam (of het draadloze netwerk alleen laag 2 functionaliteit laten uitvoeren). Een betere manier om binnenshuis de locatie van een apparaat te bepalen, zou moeten worden verbeterd. Meer controle over de SIM-­‐kaart alsmede de provider waar men een apparaat mee verbindt, is een ander vaak genoemd verlangen. Docenten hebben (tijdens tentamen periode) behoefte aan locaties zonder netwerk. Onderzoekers hebben behoeften aan een experimenteeromgeving: een state-­‐ of-­‐the-­‐art mobile proeftuin waar nieuwe ideeën kunnen worden uitgeprobeerd en kunnen worden opgeschaald. Vanuit een gebruikersoptiek kwam de wens naar voren dat de ICT nu eindelijk eens werkt, zonder dat er van alles voor moet worden geregeld/ingesteld.

Conclusies

Elke groep maakte via een stelling het grootste verlangen bekend. Hierover werd gestemd, waarbij ieder twee maal mocht stemmen. Of ieder ook twee maal heeft gestemd, is niet bijgehouden :

• Aanwezigen wilden dat SURFnet onderzoekt of ze de rol van virtuele operator kan spelen (25 stemmen)

• De volledige overgang bij kennisinstellingen van WiFi op 4G, kreeg 12 stemmen.

• Uit de groepen met onderzoekers kwam het verlangen naar een eigen draadloos Netwerk en speeltuin voor onderzoeks-­ en onderwijstoepassingen (18 stemmen)

• De draadloze infrastructuur op de agenda plaatsen van bestuurders van kennisinstellingen (9 stemmen)

Lees meer :

Notulen van de bijeenkomst 

Presentatie Paul Dekkers

Presentatie Frans Panken

Geef een reactie