De eerste stap naar Amsterdam Open Wi-Fi: #uva #hva

UvA-Open-WiFiIn deze blog wordt geschetst wat de service Open Wi-Fi is bij de UvA en HvA.

Gebruiker perspectief

Buiten onze instellingen  wordt op diverse plaatsen Open Wi-Fi aangeboden, bijvoorbeeld op een station, in de trein, bij McDonalds. Een gebruiker kan daar op een eenvoudige manier “draadloos het Internet op”.

Dat houdt in dat de gebruiker met een Wi-Fi geschikt apparaat ter plaatse een Open Wi-Fi netwerk detecteert, dat selecteert, in een web browser nog iets van voorwaarden accepteert,  verbinding maakt en voilà “draadloos Internet heeft”.

Op diverse plaatsen binnen de HvA, de UvA en ook bij diverse andere onderwijs en onderzoek instellingen in het Science Park gaan we dat ook bieden.

Dit Open Wi-Fi, zulk “draadloos Internet”, is wel even wat anders dan ons reguliere beveiligde draadloos netwerk (SSID = hva, uva, eduroam):

  • Het is “Open”. Op het “captive portal” van het betreffende netwerk wordt daar op gewezen:

Gebruik voor het versturen van privacygevoelige informatie zoals wachtwoorden, bank- of creditgegevens een beveiligd netwerk.

  • De bandbreedte is beperkt. Voor elke gebruiker wordt de up-(1 Mb) en download(5 Mb) snelheid beperkt.
  • Open SSID wordt alleen op 2,4 GHz uitgezonden.(4 kanalen)
  • De sessie wordt beperkt.(Idle timeout 30 minuten, max. 8 uur)
  • Het ligt buiten het HvAnet en het UvAnet. Er is dus geen korte route naar HvA of UvA informatie systemen. Men benadert die vanuit de grote boze buitenwereld.
  • Er wordt gewerkt met dynamisch toegewezen “private space” IP adressen, NAT, PAT (zie wikipedia) en dergelijke. De verbinding is dus minder transparant. De meeste maar niet alle toepassingen zullen goed werken.

Het netwerk wordt door Datadigest aangeboden, op verzoek van de UvA. Het is een open wifi-netwerk waarvan bezoekers zonder registratie of wachtwoord gebruik kunnen maken.

Bent u student of medewerker van de UvA of van en andere onderwijs-of onderzoeksinstelling? Gebruik dan het beveiligde netwerk eduroam, uva of hva. Maakt u voor het eerst verbinding hiermee? Installeer eenmalig de software(instellingen) via https://wifiportal.uva.nl

Waarom?

De netwerken van onderwijs en onderzoek instellingen zijn besloten netwerken waarvan alleen medewerkers, studenten, leerlingen en met naam bekende gasten (van medewerkers) gebruik mogen maken. Dat heeft te maken met de gebruiksvoorwaarden van het eigen netwerk en met de aansluitvoorwaarden van SURFnet.

Medewerkers , studenten, leerlingen kunnen met hun instelling gebonden digitale identiteit gewoon van het netwerk van de instelling gebruik maken.

Voor gasten kunnen medewerkers een tijdelijk “eduroam Visitor Access (eVA)” account aanmaken waarmee een gast van het draadloos beveiligde netwerk eduroam gebruik kan maken. Dat vereist dus registratie van de gast. Dat vereist ook inrichting van de apparatuur van de gast. Beide zijn voor sommige gasten en sponsoren een drempel.

Bij evenementen, zoals een congres of een open dag, hebben we soms grote groepen gasten. eVA voorziet daarin maar de registratie, of de SMS zelfbediening en de vereiste inrichting vormen dan een drempel. Diverse klanten willen, met verwijzing naar andere organisaties zoals McDonalds , bij evenementen die drempel zo laag mogelijk hebben.

Ook zijn er in het onderwijs en onderzoek toepassingen die niet met de authenticatie van ons besloten draadloos netwerk kunnen omgaan. Regelmatig word ICTS gevraagd om daarvoor een speciaal netwerk in te richten. Eigenlijk kan dat volgens de aansluitvoorwaarden niet. Het verlenen van ontheffing, al dan niet in overleg met SURFnet, en ook de technische inrichting van zo’n netwerk is telkens maatwerk.

In onze panden huizen ook partijen (gelieerde of derden) die om voor hen motiverende redenen aan hun “klanten” een Wi-Fi netwerk willen bieden. Maar in onze panden doen wij dat al. Beide netwerk hebben invloed op elkaar. Anders gezegd, ons draadloos netwerk wordt gestoord door die andere netwerken. Met UvA Open Wi-Fi is de noodzaak van zo’n Wi-Fi netwerk binnen onze panden tot een minimaal beperkt.

Hoe?

Op ons besloten netwerk mogen wij geen Open Wi-Fi bieden. Voor meer informatie daarover zie https://www.surf.nl/kennis-en-innovatie/innovatieprojecten/startdatum-2012/draadvrij/wifi-op-de-campus-met-eduroam/openbare-wifi-netwerken-op-de-campus/index.html.

Daarom doen wij het niet, … maar laten we het een ander doen. We maken daarover afspraken met een derde partij die wel, in overeenstemming met wet- en regelgeving, een Open Wi-Fi netwerk mag aanbieden.

Die derde partij gaat geen draadloos netwerk in onze panden aanleggen. Dat deel van de benodigde voorzieningen brengen wij in. Zo houden wij greep op ons draadloos netwerk en daarmee de kwaliteit daarvan. Die derde partij biedt het “captive portal” en sluist het Open Wi-Fi verkeer van ons draadloos netwerk linea recta naar “het Internet”.

Geef een reactie