Cisco CleanAir

Wat is het voordeel van CleanAir voor een gebruiker?

Door middel van CleanAir technologie zal de gebruiker van een wireless netwerk dezelfde gebruikers-ervaring en kwaliteits-waarborgen kunnen hebben dan een wired-gebruiker. De draadloze gebruiker zal op dezelfde manier ondersteund kunnen worden zoals dat nu al geldt voor de gebruiker van het bedrade netwerk.

Wat zijn de voordelen van Cisco CleanAir voor de operationele afdeling van een klant?

Tot nu toe kon vanuit IC UvAdraadloos als een ‘best-effort’ dienst aangeboden worden naar de faculteiten. Er konden geen of nauwelijks garanties gegeven worden. Door middel van CleanAir is de UvA in staat om hoge service-levels af te geven aan de organisatie, omdat CleanAir het WiFi netwerk continue analyseert op verstoringen en automatisch de noodzakelijke wijzigingen uitvoert die een juiste werking blijvend garanderen. Voorheen, zonder CleanAir was hiervoor telkens een kostbare nieuwe ‘sitesurvey’ nodig en complexe handmatige her-configuratie’s. Dit behoort in een CleanAir draadloos netwerk tot het verleden. Daarnaast is de troubleshooting van individuele gebruikers sterk eenvoudiger geworden, omdat CleanAir de fysieke media (laag-1) analyseert.

Hoe werkt CleanAir?

Een draadloze omgeving -in tegenstelling tot een bedrade omgeving- maakt gebruik van een gedeeld spectrum (dat is de frequentieband waarin WiFi werkt). CleanAir analyseert continue de status van het draadloze spectrum, en herkent storende elementen zoals magnetron ovens, bluetooth devices, niet geautoriseerde netwerk componenten zoals rogue accesspunten, ip-camera’s enzovoorts. Op basis van deze gegevens is CleanAir in staat het netwerk optimaal te herconfigureren, zodat de gebruiker een blijvende hoogwaardige wireless ervaring heeft.

Hoe krijgt de UvA een CleanAir WiFi netwerk?

CleanAir wordt exclusief geleverd op Cisco Aironet 3500 series Accesspoints. Er is een versie met een interne antenne (3502i) en versie geschikt voor externe antennes (3502e). Beide versies zijn verkrijgbaar in single-band (de b/g/n band) en dual-band (a en b/g/n band). Bij nieuwe panden van de UvA zullen CleanAir Access-Points geplaatst worden. Bij bestaande panden zal er gebruik gemaakt worden van de overlay implementatie, waarbij 3500 series accesspunten worden toegevoegd.

bron:external link: http://tblog.cisco.nl

Geef een reactie